Stowarzyszenie Fidei Defensor

Stowarzyszenie Fidei Defensor (dawniej Stowarzyszenie Nowy Koliber) jest organizacją pozarządową, która od 2012 roku prowadzi działalność m.in. w zakresie zapewnienia dostępności do nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie realizuje projekty w obszarze pomocy prawnej pro bono, a także w zakresie niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedsięwzięcia związane z zapobieganiem przestępczości. Do najważniejszych celów Organizacji należy: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej, życiu społecznym oraz w działalności organów państwowych oraz samorządowych duchowego dziedzictwa Narodu Polskiego, wielowiekowej kultury polskiej oraz wartości chrześcijańskich, działania służące zapobieganiu naruszeń wolności i swobody wyznania, działania służące zapobieganiu dyskryminacji lub prześladowaniu chrześcijan ze względu na wyznanie i wyznawane wartości, działalność na rzecz poszerzania świadomości prawnej obywateli, nabywania wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz umiejętności ich stosowania.

Kontakt do wystawcy:

www.fideidefensor.pl
e-mail: biuro@fideidefensor.pl
tel.: 885 055 516
https://www.facebook.com/FideiDefensorPL

Ul. Pokoju 77, 71-740 Szczecin

132027546_243470993931374_5000512262570076622_n - Kinga Mirr -
131937156_242281027383704_4034202582459576375_n - Kinga Mirr -
A A+ A++