Komitet Obrony Demokracji- Region Zachodniopomorski

Celem jest propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi demokratycznego państwa prawa. Chcemy upowszechniać i chronić wolności i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, działać na rzecz popularyzacji wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa, a także budować społeczeństwo obywatelskie. 

15(1) -
15 -
A A+ A++