Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie – Rodzicielstwo Zastępcze

Priorytetowym zadaniem Działu Pieczy Zastępczej MOPR jest wsparcie rodzin które zdecydowały się na sprawowanie opieki i wychowywanie dziecka, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie mogą tego zapewnić. W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu osoby, które byłyby gotowe stworzyć dom dla potrzebujących dzieci. Potencjalni rodzice zastępczy są wspierani przez cały proces przygotowań przez naszych pracowników. Po zakończeniu tego etapu i utworzeniu nowego domu rodzice mogą też liczyć na stałą pomoc oraz m. in. wsparcie specjalistyczne czy finansowe.

Kontakt do wystawcy:

www.mopr.szczecin.pl
tel.: 91 483 06 72
e-mail: media@mopr.szczecin.pl

al. Jana Pawła II 42, Szczecin

Kategoria:

pomoc dzieciom
Rodzicielstwo zastępcze (1) - Maciej Homis(1) -
Rodzicielstwo zastępcze (2) - Maciej Homis(1) -
A A+ A++