Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy jest organizacją non-profit, zrzeszającą rzemieślników wykonujących profesjonalne roboty dekarskie i ciesielskie a także dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Celem Stowarzyszenia jest: – Wykształcenie młodych rzemieślników – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dekarzy, blacharzy, cieśli – Propagowanie metod i technik wykorzystywanych przy wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji – Wspieranie rozwoju branży poprzez propagowanie odpowiednich postaw, działań, metod i technik, stosowanych w zakresie wykonywania pokryć dachowych – Działanie na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych, zmian istniejących i tworzenie nowych przepisów prawnych w dziedzinie wykonawstwa pokryć dachowych i izolacji – Upowszechnianie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości i tworzenie norm dla branży dachowej – Podnoszenie świadomości społecznej na temat pracy dekarza oraz wsparcie organizacyjnie i rzeczowe jednostek, które podejmują takie działania.

Kategoria:

edukacja
20190321_075743 - PSD PSD(1) -
20190320_101255 - PSD PSD(1) -
A A+ A++