Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia “Świteź”

 Stowarzyszenie „Świteź” działa w Szczecinie już 34 lata. Skupia repatriantów, sybiraków, kresowian z Kresów Północno-Wschodnich, którzy poprzez różne koleje losu po wojnie przybyli na Pomorze Zachodnie. Celem działalności Stowarzyszenia jest zachowanie od zapomnienia historii, tradycji i kultury Kresów. Upamiętnianie wielkich twórców rodem z Wileńszczyzny, Nowogródczyzny i Polesia.

Świteź organizuje  cykliczne tematyczne  spotkania  z okazji jubileuszów Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki,  Władysława Syrokomli i wielu innych. Przeprowadziło cykl spotkań literackich współczesnych poetów p.t. „Wileńscy poeci rozsiani po świecie”. Tradycyjną coroczną imprezą jest Tydzień Kresowy „Kaziuk Wileński w Szczecinie” , na program którego składają się wystawy, występy zespołów ludowych z Wileńszczyzny oraz kiermasz specjałów kresowych.  Impreza ta pięknie się wpisała w pejzaż kulturowy Szczecina i cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko kresowian ale i mieszkańców Szczecina.

Kontakt do wystawcy:

A A+ A++