Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

Wspieramy, rozwijamy, działamy, propagujemy – te cztery hasła najlepiej opisują nas i naszą organizację. Wspieramy organizacje pozarządowe, młodzież, bezrobotnych, wykluczonych społecznie w dążeniu do aktywności. Rozwijamy partnerstwa zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, które przyczyniają się do powstawania nowych działań w naszym województwie. Działamy na rzecz społeczności lokalnych i poprawy dostępności do działań aktywizujących, ponieważ uważamy, że od pojedynczego człowieka rozpoczyna się rozwój całych społeczności i pozytywna zmiana. Propagujemy zmianę w myśleniu o edukacji i promujemy edukację nieformalną w tym outdoor education, jako efektywne narzędzia do pracy nad rozwojem interpersonalnym oraz aktywizacją społeczną i zawodową. Stowarzyszenie od 2019 roku prowadzi Centrum Seniora w Szczecinie.

Kategoria:

edukacja
2 - senior szczecin(1) -
1 - senior szczecin(1) -
A A+ A++