Federacja Konsumentów – Oddział w Szczecinie

Federacja Konsumentów – Oddział w Szczecinie jest terenowym Oddziałem Stowarzyszenia Federacja Konsumentów. Udzielamy porad z zakresu prawa konsumenckiego konsumentom i drobnym przedsiębiorcom niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Od 2019 r. wprowadziliśmy niewygórowane opłaty za nasze poradnictwo. Ich wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i podjęcia innych umówionych z konsumentem działań. Inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych. Zabiegamy o przepisy, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również ukształtują relacje z przedsiębiorcami. Współpracujemy z administracją państwową i instytucjami w obszarach, w których możemy bezpośrednio opiniować rozwiązania prawne. Działamy w instytucjach, jak polubowne sądy konsumenckie przy Inspekcji Handlowej czy sądy polubowne przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prowadzimy działania w zakresie upowszechniania wiedzy konsumenckiej. 

Kontakt do wystawcy:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
tel.: 914881597
e-mail: szczecin@federacja-konsumentow.org.pl

ul. Koński Kierat 15/U6, 70 – 563 Szczecin

Kategoria:

edukacja
loko fj - Marta H -
A A+ A++