Fundacja Działamy

Wspierają rodziców i dzieci z problemami rozwojowymi w terapiach, edukacji domowej i nie tylko. Obecnie prowadzą terapię, edukację i warsztaty wspierające dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach i ich rodziców.

Kontakt do wystawcy:

tel.: 724 646 161
e-mail: dzialamyfundacja@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085839945095

Polanka 3, 70-731 Szczecin

2 -
A A+ A++