Fundacja Klub Młodego Ekologa

Fundacja Klub Młodego Ekologa to ludzie z pasją, których celem jest pozostawieniem tej planety lepszą niż ją zastali. Zajmują się nie tylko ochroną środowiska, ale pokazują także i uczą jak Matka Natura pomaga zrozumieć samego siebie i swoje otoczenie. Walczą z niewolnictwem cyfrowym, pracują z dziećmi i młodzieżą o lekkim upośledzeniu umysłowym oraz z osobami niepełnosprawnymi; promują hortiterapię jako metodę psychoterapii; zakładają ogrody społeczne, prowadzą szkoły leśne, organizują warsztaty, szkolenia i sympozja o tematyce ekologicznej.

Kontakt do wystawcy:

www.kme.szczecin.pl
tel.: 604 497 804
e-mail: kontakt@kme.szczecin.pl
https://www.facebook.com/kme.szczecin/

Senna 114, 70-893 Szczecin

12 -
12 -
A A+ A++