Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej “Prawobrzeże”: Klub Seniora “Dąb” i Uniwersytet Trzeciego Wieku- Szczecin Prawobrzeże

Fundacja poprzez swoje działania na rzecz seniorów pragnie w odpowiedzialny sposób wpisywać się w działania Gminy Miasto Szczecin na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych problemów społecznych. Swoimi działaniami pragną w szczególności wesprzeć realizację celu operacyjnego I.3. „Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych” opisanego w „Strategii Rozwoju Szczecina 2025: Szczecin dla Ciebie”.

Problemem społecznym jest „znaczny i stosunkowo szybki w krótkiej perspektywie czasowej przyrost liczby osób po 60 roku życia…” („Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020”). Fundacja swoje działania kieruje dla wszystkich grup społecznych, jednak najważniejszą i najbardziej liczną grupę beneficjentów organizowanych przez Fundację zajęć są osoby w wieku 60+. Przy Fundacji działają 2 Kluby Seniora: Klub Seniora „Dąb: i Wielgowo 60+. W ramach statutowej działalności Fundacji działa Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże. 

Kontakt do wystawcy:

www.prawobrzeze.org.pl
tel.: 91 463 17 44
e-mail: biuro@prawobrzeze.org.pl
facebook.com/FundacjaPrawobrzeze

ul. Seledynowa 91a, 70-781 Szczecin

Kategoria:

kultura i sztuka
10(1) -
10 -
A A+ A++