Koło Naturalnej Pomocy Życiu w Szczecinie

Koło Przyjaciół Bruno Gröninga jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, którzy uznali naukę Bruno Gröninga za pomocną i wartościową i stosują ją we własnym życiu. „Nie ma chorób nieuleczalnych” – Droga do zdrowia ciała i duszy. Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi. Dowodzi tego duża ilość relacji z uzdrowień, które są starannie sprawdzane przez lekarzy Medycznej Grupy Naukowej i udokumentowane badaniami medycznymi, przeprowadzanymi przez niezależnych lekarzy. 

24 -
A A+ A++