Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski

Nasza organizacja zrzesza osoby z wadą słuchu: niesłyszące i słabosłyszące. Przedmiotem działalności naszego stowarzyszenia jest integracja i rehabilitacja osób z wadą słuchu. Prowadzenie i organizowanie pracy społecznej, oświatowej, kulturalnej i zawodowej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu. Organizacja imprez kulturalnych o charakterze masowym. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i społecznej. Współpraca z samorządami i innymi stowarzyszeniami.

Kontakt do wystawcy:

www.pzg.szczecin.pl
tel.: 914232675
e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl
www.facbokk.com/PZG.Oddzial.Zachodniopomorski

Al. Niepodległości 22/8

70-412 Szczecin

IMG_20200826_132749 -
IMG_20200826_114159 -
A A+ A++