Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” powstało 2004 r. z inicjatywy członków rodzin osób chorych psychicznie przy wsparciu zaprzyjaźnionych ludzi dobrej woli. Cały czas szukamy nowych form finansowania naszych działań. Organizujemy różne warsztaty terapeutyczne , szkolenia, spotkania integracyjne i kulturalne, obozy, wycieczki, by pokazać, że diagnoza choroby psychicznej to nie wyrok, da się żyć z nią żyć i bardzo dobrze funkcjonować. Mamy wśród swojego grona osoby artystycznie uzdolnione, które piszą wiersze, malują lub tworzą rękodzieła. Współpracujemy z wieloma organizacjami, by jeszcze lepiej pomagać swoim członkom i działać na rzecz poprawy i profilaktyki zdrowia psychicznego. Każdy rodzaj aktywności po kryzysie psychicznym jest ważny, potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem, i motywacja do różnego rodzaju działań, które aktywizują i pooprawiają funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Kontakt do wystawcy:

www.wiez.org.pl
e-mail: wiez@wiez.org.pl
tel.: 600768693

Arkońska 17/18

191908430_4057627340942547_5570086533881555550_n - Maciej Korpuliński(1) -
183816048_3996402260398389_8481862034846174935_n - Maciej Korpuliński(1) -
A A+ A++