Stowarzyszenie Amazonek AGATA

Celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po operacji onkologicznej piersi, organizowanie i  szkolenie sekcji ochotniczek jako grupy wsparcia  i samopomocy, działania służące profilaktyce nowotworowej piersi. Swoje zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje  w formie organizowania rehabilitacji psychofizycznej przez specjalistów, prowadzenie poradnictwa czynnego w formie „ Telefonu Zaufania” i Punktu Konsultacyjnego, organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i edukacyjnych, wyjazdów turystycznych, rehabilitacyjnych i integracyjnych dla członkiń. Stowarzyszenie prowadzi akcje edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworu piersi.

A A+ A++