Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Szczecinie – Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest ogólnopolską organizacją społeczną, zrzeszającą osoby związane zawodowo oraz naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Do organizacji należą bibliotekarze różnych specjalności, pracujący w bibliotekach wszystkich typów. SBP – na poziomie ogólnopolskim – współtworzy zasady polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, inicjuje i opracowuje akty normatywne, propaguje wiedzę o książce i bibliotece; dąży do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa. Na poziomie regionalnym celem SBP jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, społecznego prestiżu i ochrona zawodu bibliotekarza, warunków jego wykonywania. Zadaniem SBP jest dbałość o integrację środowiska zawodowego oraz kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Realizuje także szereg inicjatyw popularyzujących kulturę książki i czytelnictwo oraz biblioteki jako miejsca wychodzące na przeciw potrzebom swoich użytkowników, istotnych w życiu lokalnej społeczności. Najbardziej rozpoznawalnymi medialnie wydarzeniami realizowanym przez SBP są inicjatywy podejmowane przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia), konkurs Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku czy np. akcja rowerowo-książkowa Odjazdowy Bibliotekarz. W 2017 roku SBP obchodził jubileusz 100-lecia (zał. 1917) i 70-lecia działalności na Pomorzu Zachodnim (zał. 1947). Z tej okazji zostało uhonorowane pamiątkowym medalem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza. W 2019 roku na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Zachodniopomorski Okręg SBP otrzymał Srebrną Odznakę Honorową „Gryf Zachodniopomorski”. Historia zachodniopomorskiego SBP została opracowana w monografii „Zachodniopomorskie SBP z perspektywy dziesięcioleci (1945-2016)”, red. A. Borysowska (Szczecin 2017).

Kontakt do wystawcy:

www.sbpoz.blogspot.com
e-mail: m.kurzynska@muzeum.szczecin.pl
tel.: 797 705 213
https://www.facebook.com/OZSBP

ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Kategoria:

edukacja
Ekslipris SBP Pom. Zach. - Amatrix Mare(1) -
A A+ A++