Stowarzyszenie EKO-SPOL

Stowarzyszenie EKO-SPOL jest organizacją prowadzącą Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (w skrócie RODM) jako projekt koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem lokalnych społeczności, w zgodzie z priorytetami polskiej polityki zagranicznej. RODM organizuje debaty, konferencje, seminaria, wykłady, lekcje, warsztaty i inne wydarzenia, podczas których lokalnie i regionalnie dyskutujemy o sprawach polskich, europejskich i globalnych. Biuro RODM znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, SEKTOR 3, IV piętro, lok. 4/41. Zapraszamy!

Kontakt do wystawcy:

www.rodm-szczecin.pl
e-mail: rodm@rodm-szzczecin.pl
tel.: 607421254

ul. Kostki Napierskiego 83/44, 70-783 Szczecin

Kategoria:

edukacja
IMG_20201014_093354 - Rodm Szczecin(1) -
20200204_184554 - Rodm Szczecin(1) -
A A+ A++