Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże – Szczecin”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże – Szczecin” powstało w 2006 roku i od tej pory nieprzerwanie prowadzi swoją działalność w siedzibie przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie. Powstało ono głównie z potrzeb rodzin, w których były osoby niepełnosprawne intelektualnie. Często czuły się one samotne, odizolowane od świata ludzi zdrowych, zamknięte w swoim świecie. Potrzebowały pomocy, zrozumienia i spotkania się z innymi. Szukały więc zmiany takiego losu i znalazły go w naszym Stowarzyszeniu. Od 15 lat jesteśmy jedyną placówką na Prawobrzeżu, która systematycznie, w każdy poniedziałek, oprócz świąt, ferii i przerwy wakacyjnej w godzinach 15.00 – 18.00 organizuje różnorodne terapie zajęciowe dla swoich podopiecznych – uczniów PSPS nr 25, absolwentów szkoły oraz członków i innych osób z Orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Niesie im pomoc, zmierzającą do osiągnięcia pełnej aktywności życiowej i społecznej. Są to min.: terapia plastyczna, techniczna, komputerowa, sportowa, kurs j. angielskiego, biblioterapia, zajęcia ogólnorozwojowe. Podczas zajęć funkcjonuje „Kawiarenka Dwa i Pół”- która jest miejscem skorzystania z drobnego posiłku, ale także miejscem odpoczynku i budowania zdrowych relacji. Stowarzyszenie prowadzi też „Grupę Wsparcia dla Rodziców”, która przyczynia się do wzajemnej samopomocy między rodzicami/ opiekunami osób z niepełnosprawnościami, uczy umiejętności wychowawczych, pomaga w trudnych chwilach, a także jest odskocznią od codzienności.

IMG_3913 - Stowarzyszenie Prawobrzeże Szczecin Letniskowa1(2) -
IMG_6407 - Stowarzyszenie Prawobrzeże Szczecin Letniskowa1(2) -
A A+ A++