Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES działa od 2002. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego przez popularyzowanie wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie (od 2006), programy wzmacniające aktywność społeczną młodzieży i wspierające nabywanie kompetencji obywatelskich w działaniu (Jestem, więc zmieniam, Na młodzież patrz!), a także programy zwiększające współdecydowanie młodzieży – Wiem i decyduję – realizowany z partnerami z Niemiec. Realizujemy działania edukacyjne, programy wolontariatu- Starszy Brat Starsza Siostra, Pierwsza Pomoc w Lekcjach. Jesteśmy akredytowaną organizacją Europejskiego Korpusu Solidarności, członkiem-założycielem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej oraz jednym z fundatorów Fundacji “Sektor3”, która prowadzi Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Współtworzymy działania z młodzieżą, przestrzeń do pierwszych kroków w wolontariacie i aktywności społecznej. Wspieramy mieszkańców regionu w aktywności. Sukcesem jest rozwój wolontariatu szkolnego w regionie.

Kategoria:

edukacja
polites2 - Stowarzyszenie Polites(1) -
polites3 - Stowarzyszenie Polites(1) -
A A+ A++