Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie

Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych zostało założone w 2000 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: opieki, leczenia, edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, sportu, rekreacji, kultury i sztuki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

-prowadzenie rehabilitacji zawodowo – społecznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej,

-organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, usamodzielniających i szkoleniowych,

-prowadzenie rehabilitacji ruchowej,

-inicjowanie i prowadzenie różnych form sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,

-świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej,

-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego,

-współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.

25 -
A A+ A++