Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Celem Towarzystwa jest pomoc wszystkim dzieciom: żyjącym w nędzy, głodnym, żebrzącym, sierotom i zagrożonym sieroctwem, bezdomnym, wykorzystywanym, zaniedbanym edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanym fizycznie i psychicznie, uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, chorym i niepełnosprawnych. Pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i materialnych, wspólnie tworzymy placówki specjalistyczne opieki nad dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności edukacyjne.

Kontakt do wystawcy:

www.tpd.szczecin.pl
tel.: 91 434 51 28
e-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl
https://www.facebook.com/tpdszczecin

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin

17 -
A A+ A++