Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. WUP realizuje w imieniu samorządu województwa zadania w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, przygotowuje  najnowsze opracowania, raporty, związane z lokalnym rynkiem pracy poprzez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Wdraża działania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie zachodniopomorskim. Współpracuje na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy, związkami przedsiębiorców, pracodawców i innymi partnerami rynku pracy.

Kontakt do wystawcy:

http://www.wup.pl
tel.: 91 425 61 00
e-mail: sekretariat@wup.pl
facebook.com/wupszczecin

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

16 -
A A+ A++