Zachodniopomorski Związek Sybiraków Zarząd Główny

Celem  związku jest zrzeszanie osób, które przebywały w byłym związku radzieckim jako zesłańcy, więźniowie polityczni, jeńcy wojenni, internowani i represjonowani w inny sposób oraz ich dzieci urodzone w byłym ZSRR. Związek świadczy pomoc swoim członkom i podopiecznym oraz upamiętnia losy zesłańców Polskich.  

Kontakt do wystawcy:

tel.: 91 488 24 59

Księcia Bogusława 14, 70-441 Szczecin

Kategoria:

historia
A A+ A++